Een belangrijke wijziging op het gebied van verwarmen vanaf 2026: Een (hybride) warmtepomp wordt verplicht voor vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen bij vervanging van de cv-ketel. Vanaf 2026 is het verplicht om voor een duurzamer alternatief op de cv-ketel te kiezen. Het kabinet ziet een warmtepomp als de nieuwe norm voor het verwarmen van jouw woning.


Terugverdientijd warmtepomp

Deze nieuwe regel, aangekondigd door minister De Jonge voor Volkshuisvesting in een Kamerbrief, heeft als doel duidelijkheid te bieden aan woningeigenaren en de installatiebranche. Het is van groot belang te weten dat deze verplichting al over slechts drie jaar van kracht wordt. Het is dus belangrijk om nu al de juiste keuze te maken als uw cv-ketel aan vervanging toe is.
Om ervoor te zorgen dat deze investering aantrekkelijk blijft, streeft De Jonge ernaar dat de terugverdientijd van de warmtepomp onder de zeven jaar blijft. Deze termijn komt overeen met de acceptabele terugverdientijd voor zonnepanelen, zoals gebleken is uit eerdere onderzoeken. Bovendien geldt: hoe hoger de energieprijzen zijn, des te korter de terugverdientijd zal zijn.

Uitzondering voor verouderde woningen

Voor woningen waarbij de terugverdientijd langer is dan tien jaar, bijvoorbeeld vanwege ingrijpende verbouwingen die nodig zijn om een warmtepomp te installeren, geldt er een uitzondering op de verplichting.

Subsidie voor warmtepompen

Gelukkig kunnen woningeigenaren, instellingen en kleine bedrijven gebruikmaken van ISDE subsidieregelingen die tot maar liefst 30% van de gemiddelde investeringskosten dekken. Volgens berekeningen is het voor de meeste huizen in Nederland mogelijk om een warmtepomp binnen tien jaar terug te verdienen. Met behulp van deze subsidie van 30% kan de terugverdientijd echter worden teruggebracht naar de gewenste zeven jaar. Om dit mogelijk te maken, is er tot en met 2030 een budget van 900 miljoen euro gereserveerd.