Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?


Een warmtepomp mag vanaf de erfgrens niet meer dan 40dB geluid produceren. De meeste warmtepompen produceren tussen de 35 en 40dB op circa drie meter vanaf het buitendeel. De 40dB die een warmtepomp mag produceren is vergelijkbaar met het geluid van een koelkast waar u naast staat.


Wat veroorzaakt het geluid van een warmtepomp?

Het buitendeel van een warmtepomp heeft een ventilator die draait. Deze ventilator zorgt ervoor dat er buitenlucht in de warmtewisselaar terecht komt. Uit deze buitenlucht onttrekt de warmtewisselaar de warmte en dit is in grote lijnen hoe de installatie kan functioneren. Het binnendeel van de warmtepomp maakt geluid wat vergelijkbaar is met een cv-ketel. Dit levert geen overlast op. 

Wat kunt u doen om het geluid van de warmtepomp te beperken?

De warmtepomp produceert nu eenmaal geluid. Echter is geluid nog geen lawaai. In hoeverre u dit geluid hoort, is afhankelijk van de positie van het buitendeel. Staat het buitendeel in uw tuin? Een beplante tuin weerkaatst veel minder geluid dan een betegelde tuin. Ook kan omkasting van het buitendeel helpen om het geluid te reduceren. 
Een warmtepomp met bodemwarmte als bron, is bijna helemaal stil. Echter is dit vaak uitsluitend toe te passen bij nieuwbouwwoningen, omdat er een grondboring voor vereist is. Een luchtwarmtepomp wordt juist vaak toegepast in bestaande bouw.